Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
Posledné oznamy
 
 
Faktúry 2011
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
201103330.12.2011KD Horňany - odstránenie havarijného stavu stropu...Ing.arch.Ján Cimra-ARKáDA117712595 298,00 €
744543493030.11.2011Dodávka elektrinyZSE, a.s.358235511416,85 €
718044123123.09.2011Dodávka elektrinyZSE, a.s.358235511418,83 €
745002126723.09.2011Dodávka elektrinyZSE, a.s.358235511416,85 €
727201997719.06.2011Dodávka ZP: 01.04.2011 - 30.04.2011SPP, a.s.35815256700,00 €
727201938119.06.2011Dodávka ZP: 01.04.2011 - 30.04.2011SPP, a.s.358152564,00 €
727201938019.06.2011Dodávka ZP: 01.04.2011 - 30.04.2011SPP, a.s.35815256196,00 €
724199514619.06.2011Dodávka ZP: 01.03.2011 - 31.03.2011SPP, a.s.35815256700,00 €
724199455019.06.2011Dodávka ZP: 01.03.2011 - 31.03.2011SPP, a.s.358152564,00 €
724199454919.06.2011Dodávka ZP: 01.03.2011 - 31.03.2011SPP, a.s.35815256357,00 €
720038717618.06.2011Dodávka elektrinyZSE, a.s.358235511 408,93 €
720038979818.06.2011Dodávka elektriny: 01.03.2011 - 31.03.2011ZSE, a.s.3582355168,21 €
720038990018.06.2011Dodávka elektriny: 01.03.2011 - 31.03.2011ZSE, a.s.3582355126,82 €
720038990118.06.2011Dodávka elektriny: 01.03.2011 - 31.03.2011ZSE, a.s.35823551156,17 €
713061194318.06.2011Dodávka elektriny: 01.04.2011 - 30.04.2011ZSE, a.s.3582355166,77 €
713061204318.06.2011Dodávka elektriny: 01.04.2011 - 30.04.2011ZSE, a.s.3582355126,71 €
713061204418.06.2011Dodávka elektriny: 01.04.2011 - 30.04.2011ZSE, a.s.35823551152,13 €
99201118.06.2011Ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk3Wslovakia s.r.o.3674604585,64 €
71100229518.06.2011Obecný úrad - VodnéTVS, a.s.363064105,35 €
71100229718.06.2011Ihrisko - VodnéTVS, a.s.363064109,65 €
71100230118.06.2011Horňany 182 - VodnéTVS, a.s.3630641042,86 €
53201118.06.2011Obedy pre dôchodcov 04/2011Škola v prírode Patrovec34000089371,25 €
3761118.06.2011Výkon za vozidlo BN 322 ACTEDOS, spol. s r.o.3144945086,11 €
37201118.06.2011Obedy pre dôchodcov 03/2011Škola v prírode Patrovec34000089470,25 €
32411026918.06.2011Zneškodnenie odpadu, poplatok a vývozBORINA EKOS s.r.o.36300225693,63 €
32411055418.06.2011Zneškodnenie odpadu, poplatok a vývozBORINA EKOS s.r.o.36300225572,21 €
32411088318.06.2011Zneškodnenie odpadu, poplatok a vývozBORINA EKOS s.r.o.363002251 203,68 €
30201118.06.2011Oprava a servisné práceIGLU CHLAD - Peter Ščasnovič33184232381,60 €
211110583018.06.2011Autorská odmena za použitie autorských dielSOZA0017845414,28 €
21011118.06.2011Trovy zastaveného EX 161/02JUDr. Jozef Martišík3566295635,28 €
206618.06.2011Publikácia - Almanach obce.info SK 2011DATATRADE, s.r.o.3596013227,48 €
201103618.06.2011Oprava obecneho rozhlasuELMIKO - Miloš Kovačovič17667984115,20 €
2011004918.06.2011Monitor AOC 18,5" AOC 931Sw1ALTRAK s.r.o.3143770299,00 €
201100318.06.2011BD 14 b.j. + IS: Mimorozp. naviac práceTRENSING, s.r.o.3633304219 018,50 €
201100218.06.2011BD 14 b.j. + IS: Mimorozp. naviac práceTRENSING, s.r.o.363330428 632,50 €
00201118.06.2011Stravné za 02/2011Škola v prírode Patrovec34000089365,75 €
172598302318.06.2011Hlasové služby + InternetSlovak Telekom, a.s.3576346984,59 €
110301517.06.2011Činnosť aut. bezp. technika a technika POMiroslav Ďuráči4365712530 €
110401517.06.2011Činnosť aut. bezp. technika a technika POMiroslav Ďuráči4365712530 €
72496965405.04.2011Hlasové služby + InternetSlovak Telekom, a.s.35763469118,28 €
1011000128.03.20111100 l kontajner, 2 ksFEREX, s.r.o.17682258448,80 €
110002028.03.2011Servis prenosných hasiacich prístrojovM.Vojtko - Elektroservis11765968148,68 €
11000928.03.2011Dodanie publikácieRZMO Stredného Považia3400627317,70 €
1100528.03.2011Dodanie satelitnej technikySATSTAR40500501295,30 €
1100628.03.2011Dodanie satelitnej technikySATSTAR40500501592,95 €
110101528.03.2011Činnosť aut. bezp. technika a technika POMiroslav Ďuráči4365712530 €
110201528.03.2011Činnosť aut. bezp. technika a technika POMiroslav Ďuráči4365712530 €
110428.03.2011Vykonanie stavebného dozoruIng. Jozef Žáčik34657053615,09 €
11120171428.03.2011Horňany 182 - VodnéTVS, a.s.3630641019,28 €
11170036528.03.2011Obecný úrad + Ihrisko - VodnéTVS, a.s.363064104,29 €
1381128.03.2011Oprava VOTEDOS, spol. s r.o.3144945055,97 €
14002011128.03.2011Rozbor pitnej vodyTVS, a.s.3630641011,28 €
212313328.03.2011Tlačivá - Daň z nehnuteľnostiINPROST spol. s.r.o.3136309134,40 €
32411006128.03.2011Zneškodnenie odpadu, poplatok a vývozBORINA EKOS s.r.o.36300225648,93 €
372395483228.03.2011Hlasové služby + InternetSlovak Telekom, a.s.35763469115,13 €
6201128.03.2011Obedy pre dôchodcov 01/2011Škola v prírode Patrovec34000089360,25 €
672293750328.03.2011Hlasové služby + InternetSlovak Telekom, a.s.35763469109,46 €
712370349428.03.2011Dodávka ZP: 01.02.2011 - 28.02.2011SPP, a.s.35815256379,00 €
712370349528.03.2011Dodávka ZP: 01.02.2011 - 28.02.2011SPP, a.s.358152564,00 €
712370410428.03.2011Dodávka ZP: 01.02.2011 - 28.02.2011SPP, a.s.35815256700,00 €
714049201528.03.2011Dodávka elektriny: 01.01.2011 - 31.01.2011ZSE, a.s.3582355168,21 €
724028092328.03.2011Dodávka elektriny: 01.02.2011 - 28.02.2011ZSE, a.s.3582355163,53 €
724028102429.03.2011Dodávka elektriny: 19.01.2011 - 28.02.2011ZSE, a.s.3582355136,90 €
724028102529.03.2011Dodávka elektriny: 19.01.2011 - 28.02.2011ZSE, a.s.35823551200,32 €
727190556828.03.2011Dodávka ZP: 01.01.2011 - 31.01.2011SPP, a.s.35815256391,00 €
727190556928.03.2011Dodávka ZP: 01.01.2011 - 31.01.2011SPP, a.s.358152564,00 €
727190621828.03.2011Dodávka ZP: 01.01.2011 - 31.01.2011SPP, a.s.35815256700,00 €
76744329.03.2011Dodávka produktov pre toalety.ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.3622694723,66 €
77263729.03.2011Dodávka produktov pre toalety.ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.3622694723,66 €
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.