Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
Posledné oznamy
 
 
Faktúry 2012
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zoznam faktúr, zmlúv a objednávok bude ďalej zverejňovaný už len na webových stránkach www.zverejnene.sk.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
032411269325.02.2012Zneškodnenie odpadu, poplatok a vývozBORINA EKOS s.r.o.363002251014,45 €
711100475325.02.2012Dodávka elektrinyZSE, a.s.358235511240,78 €
744573845125.02.2012Dodávka elektrinyZSE, a.s.358235511709,12 €
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.