Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
Posledné oznamy
 
 
Objednávky 2011
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
2/201123.09.2011Oprava VOTEDOS Bánovce nad Bebravou, s.r.o.36336840-
3/201123.09.2011Oprava VOTEDOS Bánovce nad Bebravou, s.r.o.36336840-
10-00128.03.2011Oprava VOTEDOS Bánovce nad Bebravou, s.r.o.36336840-
10-00228.03.2011Objednávka metodickej príručkyZdruženie miest a obcí Slovenska0058461439,00 €
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.