Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
Posledné oznamy
 
 
Objednávky 2016
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
obj_01201627.04.2016Konzultačná činnosť...K2projekt s.r.o.46 756 311...
obj_0_201620.05.2016Vývoz OV...TVaK, a.s.36 302 724...
obj_02201621.06.2015Geometrický plán na parcelu - rozdelenie...Ing. Irena CHUPÁČOVÁ37 384 678...
obj_03201628.06.2015VZOR - Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek...Ing. Helena Polónyi - QA37 101 897...
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.