Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
Posledné oznamy
 
 
Zmluvy 2011
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
ZoD-20-10-1130.12.2011Zmluva o dielo - odstránenie havarij. stavu stropu...Ing.arch.Ján Cimra-ARKáDA117712598 298,00 €
ZoS-50-7630.12.2011Zmluva o spolupráci na zabezpeč. prenes. výkonu...Okolité obce--
04/004/0815.12.2011Dodatok k Dexia Komunál univ. úver Zmluva o úvereDexia banka Slovensko a.s.00 311 570-
18/201130.11.2011Zmluva o poskytovaní audítorských služiebIng. Mária Duvačová310 396 18557,00 €
NZ-011-230.11.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/11--
309/480/200923.09.2011Záložná zmluva č. 309/480/2009Štátny fond rozvoja bývania31749542-
0309-PRB-2009/Z23.09.2011Záložná zmluva č. 0309-PRB-2009/ZMDVRR SR30416094-
NZ-006/123.09.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/1--
SpSÚ05.04.2011Zriadenie Spoloč. obecného úradu v TNviď. účastníci tejto zmluvy--
NZ-00128.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/1--
NZ-00228.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/2--
NZ-00328.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/3--
NZ-00417.06.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/4--
NZ-00528.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/5--
NZ-00628.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/6--
NZ-00728.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/7--
NZ-00828.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/8--
NZ-00928.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/9--
NZ-01028.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/10--
NZ-01128.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/11--
NZ-01228.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/12--
NZ-01328.03.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/13--
NZ-01417.06.2011Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/14--
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.