Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
Posledné oznamy
 
 
Zmluvy 2012
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
201302-D122.11.2012Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania...ČAĎU recycling, s.r.o.35 869 666-
20130222.11.2012Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania...ČAĎU recycling, s.r.o.35 869 666-
DPE.V-EK05101.11.2012Dodatok k zmluve združenej dodávke elektrinyZSE Energia, a.s.36 677 281-
21201223.10.2012Zmluva o poskytovaní audítorských služiebIng. Mária Duvačová310 396 18557,00 €
NZ-00323.10.2012Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/3--
04/004/08-D324.04.2012Dodatok k Dexia Komunál univ. úver Zmluva o úverePrima banka Slovensko, a.s.31 575 951-
NZ-00203.04.2012Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/2--
NZ-00803.04.2012Nájomná zmluvaNájomca, Hoňany 182/8--
77040-P2-D425.02.2012Zmluva o poskytovaní služieb...BORINA EKOS s.r.o.36300225-
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.