Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
Posledné oznamy
 
 
Zmluvy 2016
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
20-201602.12.2016Zmluva o poskytovaní audítorských služieb...Ing. Mária Duvačová31039618600,00 €
77041/801.11.2015Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb...BORINA EKOS s.r.o.36300225...
950000018221.10.2015Zmluva o združenej dodávke ZP...V-Elektra Slovakia, a.s.36421693...
ZLP-2016-119711.10.2015Dodatok k Zmluve o pripojení k informačnému...DataCentrum... (DEUS)45736359...
03/201610.10.2015Zmluva o dielo - Územný plán obce...ARCH. PAULEN, s.r.o.44604203...
1807201618.07.2016Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu...F.M.RECYKLING s.r.o.47508582...
pl01/201614.03.2016Zmluva o dielo... Dom smútku - prístavba a prestavbaIng. Anton Políček32895259106 600,00 €
gp01/201610.03.2016Zmluva o dielo... Úprava verejného priestranstvagreen project, s.r.o.3672688587 438,28 €
02/201603.02.2016Zmluva o dielo... Rekonštrukcia chodníkovDOSA Slovakia, s.r.o.3641267881 988,80 €
10/201503.01.2016Zmluva o nájme nehnuteľností...TJ Slovan Horňany361294115 €/rok
01/201601.02.2016Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov...Qelb s.r.o.500830663480,00 €/rok
24-1117629.02.2016Úrazové poistenie - 102 - Krátkodobé...Union poisťovňa. a.s.3132205124 €
mb01-201623.02.2016Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiMB Profit PB, s.r.o.5006884912 000 €
mb02-201623.02.2016Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnostiMB Profit PB, s.r.o.500688497 200 €
vr01-201605.02.2016Zmluva o vypracovanie PD pre DSP...Ing. arch. Ladislav Vrbica459533413 300 €
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.