Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Zmluvy 2017
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
ČísloZverejnenéPredmetPartnerIČOCena
misik-201707.04.2017Kúpna zmluva (pozemok)...Mesto Bánovce nad Bebrabou-3254 €
cvc01-201720.02.2017Dohoda o zabezpečení záujmového zvdelávania...Mesto Bánovce nad Bebrabou0031018245 €
mb01-201726.04.2017Zmluva o manažmente projektuMB Profit PB, s.r.o.50068849max. 6600 €
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.