Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Dane a poplatky
Študenti a obyvatelia pracujúci mimo domova sa musia preukázať potvrdením od zamestnávateľa, prípadne dokladom o návšteve školy do 31. januára.
 
Káblová televízia
Poplatok za káblovú televíziu je 15 EUR.
 
Pes
Poplatok na psa je 5 EUR.
 
Pozemky a stavby
Zmeny vo vlastníctve, ktoré nastali sú občania povinní nahlásiť do 31. januára na OcÚ Horňany.
 
Komunálny odpad
Poplatok za komunálny odpad na rok 2015 je 20 EUR.
 
Ostatné miestne poplatky
1. Hlásenie miestnym rozhlasom
4,00 EUR
2. Zasadacia miestnosť OcÚ Horňany
 
   a) domáci, miestne organizácie jedna hodina zima
10,00 EUR
   b) domáci miestne organizácie jedna hodina leto
5,00 EUR
   c) súkromní podnikatelia
16,60 EUR
3. Poplatok za zapožičanie kuchynky v budove OcÚ
 
   a) bez varenia
10,00 EUR
   b) s varením
20,00 EUR
4. Poplatok za zapožičanie stolov
0,35 EUR
5. Poplatok za zapožičanie stoličiek
0,25 EUR
6. Poplatok za zapožičanie vybavenia kuchynky riad – 1 ks
0,03 EUR
7. Poplatok za dom smútku
 
   a) v deň pohrebu
10,00 EUR
   b) do troch dní
15,00 EUR
   c) nad tri dni
20,00 EUR
8. Poplatok za elektriku v dome smútku
6,65 EUR
9. Poplatok za zapožičanie kosačky 1 hodina
7,00 EUR
10. Poplatok a káblovú televíziu 0,041€ na deň
15,00 EUR
11. Kopírovanie 1 list obojstranne
0,05 EUR
12. Poplatok za pripojenie káblovej TV
33,00 EUR
13. Provízia za pohrebníctvo
10,00 EUR
14. Zapožičanie smetnej nádoby
10,00 EUR
15. Vydávanie a zrušenie potvrdenia o SHR
10,00 EUR
16. Predaj prebytkov z vlastnej záhrady
3,35 EUR
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.