Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Referendum 2010
Zápisnica okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania
•  Okrsok č.:
1
•  Obec:
Horňany
•  Deň konania referenda:
18. septembra 2010
•  Čas začiatku hlasovania:
07:00
•  Čas ukončenia hlasovania:
22:00
•  Kód obvodovej komisie pre referendum:
305
•  Obec:
506028
•  Okrsok:
001
 
V okrsku sa zistili tieto výsledky:
 
•  Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie:
0346
•  Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky:
0077
•  Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:
0077
•  Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov:
0077
•  Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov:
0000
 
Znenie otázok v referende (čo je referendum na sk.wikipedia.org):
Znenie otázky č. 1: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
•  Počet hlasov „ÁNO“:
0073
•  Počet hlasov „NIE“:
0002
 
Znenie otázky č. 2: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
•  Počet hlasov „ÁNO“:
0076
•  Počet hlasov „NIE“:
0000
 
Znenie otázky č. 3: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
•  Počet hlasov „ÁNO“:
0075
•  Počet hlasov „NIE“:
0001
 
Znenie otázky č. 4: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
•  Počet hlasov „ÁNO“:
0074
•  Počet hlasov „NIE“:
0000
 
Znenie otázky č. 5: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
•  Počet hlasov „ÁNO“:
0054
•  Počet hlasov „NIE“:
0017
 
Znenie otázky č. 6: Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
•  Počet hlasov „ÁNO“:
0060
•  Počet hlasov „NIE“:
0008
 
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.