Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Základné údaje
Základné informácie podľa portal.gov.sk
Obec leží v severnej časti Bánovského výbežku Nitrianskej pahorkatiny na strednom toku potoka Machnáč, 7 km severozápadne od Bánoviec nad Bebravou.
Spomína sa v r. 1352 ako possesio Hornyan. V 17. a 18. stor. v obci dobre prosperoval panský pivovar a úrodné chmeľnice, bol tu i majer a píla. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp. a povozníctvom. Štátne majetky vznikli na bývalých majeroch bohatých statkárov, dnes je na týchto majetkoch Poľnohospodárske družstvo Bobot - Horňany.
V obci stojí empírový rím. kat. kostol Panny Márie zo zač. 19. stor. Obec má vybudovanú infraštruktúru.
 
Informácie podľa sk.wikipedia.org
Horňany sú obec na Slovensku v okrese Trenčín. V obci je rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie z roku 1742 a kaplnka Sedembolestnej Panny Márie roku 1945.
 
Základná charakteristika podľa www.statistics.sk
Kraj:
Trenčiansky
Okres:
Trenčín
Región:
Stredné Považie
Štatút obce:
obec
Štatistická územná jednotka:
506028
Poloha:
N 48.7793, E 18.1983
Nadmorská výška:
222 m n.m.
Celková výmera územia:
6 707 154 m²
Počet obyvateľov:
409 (31. 12. 2007)
Hustota obyvateľstva:
61 obyvateľ(ov)/km²
 
Technická vybavenosť podľa www.statistics.sk
Pošta:
nie
Káblová televízia:
áno
Verejný vodovod:
áno
Verejná kanalizácia:
nie
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV:
nie
Rozvodná sieť plynu:
áno
Vlaková osobná doprava:
Svinná / 3km (najbližia zastávka / vzdialenosť)
 
Spádovosť obce podľa www.statistics.sk
Matričný úrad
Svinná
Daňový úrad
Trenčín
Obvodné oddelenie PZ
Trenčianske Teplice
Okresný súd
Trenčín
Hasičský a záchranný zbor
Trenčín
Obvodný úrad
Trenčín
Územná vojenská správa
Trenčín
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Trenčín
OÚ životného prostredia
Trenčín
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.