Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Symboly obce
Symbolmi obce sú vlajka, pečať a znak.
Miestny obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom a povozníctvom. V poľnohospodárskej oblasti korení aj historický symbol obce V pečatidle z roku 1733 je vyrytý vysoký rozoraný kopec (podľa objaviteľa tohto prameňa J. Fojtíka je v poli pečatidla „na zemi rozložené obilie na mlátenie“) a na ňom postavený snop. Po stranách snopu je po1 hviezdičke, ktoré si Fojtík nevšimol. Kruhopis pečatidla znie : SIGILLVM. PAGI. HORNIAN. 1733
Už samotný rukopis poukazuje na to, že opísané pečatidlo malo staršiu predlohu. Použité písmeno v prvom slove „V“ namiesto „U“ datuje predlohu prinajmenšom o sto až dvesto rokov dozadu. Sme presvedčení, že aj na nej bol vyrytý kopec so snopom a hviezdičkami. Pre datovanie vzniku obecného znaku je dôležitý ďalší prvok prvok na pečatidle z roku 1733. Tento znak je totiž vložený do gotickej kružby a tá sa používala najmä v 15. storočí, avšak v tom čase mohol byť symbolom obce iba pôvodný patrón farského kostola a tým bol sv. Martin. Tieto dva predpokladané staršie pramene sa určite objavia v ďalších výskumoch.
Podľa doterajšieho výkladu snop na kopci doprevádzaný dvoma hviezdičkami vznikol niekedy v 16. – 17. storočí. Ten istý znak sa neobjavil len v pečatidle z roku 1733, ale aj z roku 1854. Na tomto, najmladšom známom pečatidle, už nie je na nápadne vysokom kopci, ale na rovnej ploche pažiti. Má navyše kruhopis v nemčine: * GEMEINDE HORNYAN 1854. Jeho odtlačok nenašiel J. Fojtík na dokumente z roku 1873. Toto pečatidlo obec určite používala až do začiatku 20. storočia.
Historickým symbolom Hornian je teda na kopci snop s dvoma hviezdičkami Pri tvorbe obecného erbu za heraldicky správny navrhuje nasledovný erb: V modrom štíte na zelenom rozoranom kopci je postavený zlatý (žltý) snop, ktorý je z oboch strán doprevádzaný dvoma striebornými (bielymi) hviezdičkami.
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.