Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Športová história
Futbal
V roku 1954 vznikla v obci Horňany telovýchovná jednota Sokol (TJ Sokol). Členovia TJ Sokol sa účastnili ako herci divadelných predstavení v obci, vypomáhali pri brigádnických prácach a pod. V roku 1959 obsadil futbalový tým druhé miesto v obecnej súťaži. Členovia futbalového týmu boli časovo vyťažený a nevenovali futbalu toľko času. Medzi rokmi 1959 1967 futbalové podujatia ustali a hrávali sa len príležitostné zápasy a turnaje s okolitými obcami. V roku 1967, keď dorástla nová generácia, sa obec znovu zapojila do okresnej súťaže.
Športové turnaje sa zvykli konať aj na hody. Zápasy boli spoplatnené. Zo získaných peňazí zakúpilo TJ Sokol autobus, dresy, siete, postavili garáž, oplotili ihrisko, vybudovali brány.
V roku 1976 vybudovali na ihrisku kabíny, a sprchy a šatne boli z kultúrneho domu presťahované. V roku 1978 futbalisti vybojovali 1. miesto v skupine a postúpili do vyššej ligy. Postup zopakovali aj v roku 1979. Futbalových súťaží sa obec zúčastňuje pravidelne až do roku 2005. Pokles detí zapríčinil rozpad mládežníckeho (2000) a neskôr aj žiackeho mužstva (2001). V roku 2005 spoločne s družstvom mužov zaniká aj organizácia TJ Slovan Horňany.
V roku 1978 TJ Sokol založil turistický klub, ktorý pravidelne organizoval výstupy a túry nie len na okolité kopce a vrchy (Inovec, pochod Machnáč — Mníchová Lehota, výstup na Kriváň, túry na Vápeč, Uhrovec...).
V roku 1977 bolo založené dievčenské futbalové mužstvo. Nebolo súčasťou oficiálnej súťaže. Poriadali len priateľské zápasy a turnaje. V roku 1999 bolo družstvo žien dočasne obnovené, ale do roka opäť zaniklo.
Ihrisko v Horňanoch je celoročne upravované a je vo výbornom stave. Futbalové mužstvo dospelých Slovan Horňany bolo opäť obnovené a zapísané do krajskej súťaže v roku 2008.
 
Tenis
V obci Horňany sa dodnes pri miestnom parku nachádza tenisové ihrisko. V minulých rokoch ho využívalo tenisové družstvo, ktorého členom bola mládež obce Horňany.
 
Požiarny zbor
Požiarna ochrana bola založená v roku 1882 k ochrane majetku. Organizovali cvičenia a poplachy. Každý rok sa účastnili požiarnej súťaže medzi jednotlivými obcami a umiestňovali sa na popredných miestach.
Pri cvičení zasahovali pri simulovaných požiaroch. Po uhasení požiaru bývali nástupy a vyhodnotenie cvičenia. Obec Horňany sa účastnila súťaži v kategórii mužov aj žien.
Družstvo mužov fungovalo až do roku 2004. Pravidelne sa účastnili súťaži a turnajov. Len málokedy sa však súťaž konala priamo v obci Horňany. Obyvatelia tak mohli buď cestovať za družstvom, alebo sa pobaviť len pri cvičeniach.
5. 7. 2002 pri príležitosti osláv 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci Horňany a 120. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v Horňanoch sa uskutočnila pohárová súťaž. Táto súťaž je prvá súťaž TRENČIANSKEJ HASIČSKEJ LIGY, ktorú sa snažil Okresný výbor DPO v Trenčíne rozbehnúť. Na tejto súťaži sa zišlo 16 hasičských družstiev, z toho 2 ženské družstvá. Súťaž prebiehala za krásneho slnečného popoludnia a diváci, ktorých neodradilo teplé počasie sa mali na čo pozerať, o tom svedčí i dosiahnutý čas víťazného hasičského družstva 15,36 sekundy.
 
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.