Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Farský úrad
Kontaktné informácie
Kňaz:
Vdp. Miroslav Kukla
 
správca farnosti Bobot
 
Kontaktná adresa:
Farský úrad Bobot
 
Bobot 67
 
913 25 Bobot
 
telefón:
+421 (32) 65 94 840
 
+421 (902) 157 451
 
e-mail:
webová stránka:
 
Sväté omše - Poriadok bohoslužieb
Pondelok:
Bobot, 17:00
Utorok:
Bobot, 17:00
Streda:
Horňany, 17:00
Štvrtok:
Bobot, 07:30
Piatok:
Bobot, 17:00
Sobota:
Bobot, 07:30
Nedeľa:
Horňany, 08:30 (každú druhú nedeľu detská svätá omša)
 
Bobot, 10:00 (každú druhú nedeľu detská svätá omša)
 
Spovedanie:
Pred každou svätou omšou pol hodinu.
Máj:
Litánie k Panne Márii.
Jún:
Litánie k Božskému srdcu.
Október:
Modlitba svätého ruženca.
Pôstne obdobie:
Krížové cesty.
Veľkonočné obdobie:
Novéna k Duchu Svätému.
Nahlasovanie sobášov:
Nahlásiť 3 mesiace dopredu, potrebné absolvovať sobášnu náuku.
Nahlasovanie krstov:
Rodičia nahlásia na farskom úrade osobné údaje a dohodnú termín krstu.
Pohreb:
Treba priniesť so sebou List o prehliadke mŕtveho, ostatné na dohode s farárom.
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.