Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Knižnica
Základné informácie
Knižnicu vedie Emília Matúšková. Knižnica obsahuje 3 355 kníh. Zväzky sú rozdelené podľa vekovej kategórie na mládežnícku literatúru a literatúru pre dospelých. Obe tieto kategórie sú delené na: odbornú a krásnu literatúru.
 
Poplatky
•  Členské do miestnej knižnice je 20 SK na rok a platí sa priamo v knižnici.
•  Pri prvej návšteve je nutné zaplatiť jednorazový poplatok 5SK za preukaz.
•  Za členský poplatok získa člen možnosť, vypožičať ľubovoľný počet kníh na maximálnu vypožičiavacú doba ..........
•  Za každý deň omeškania zaplatí člen sankciu vo výške ....... SK.
 
Otváracia doba:
Streda:
15:00 – 17:00
 
História knižnice
V roku 1983 mala knižnica okolo 800 zväzkov. Starostlivosť o miestnu ľudovú knižnicu (skôr obecná knižnica) prebrala osvetová beseda. Knižnica bola umiestnená na chodbe miestnej základnej školy a jej vedenie prevzali učitelia. Súčasťou knižnice bola i čitáreň. Knižnica mala problémy s priestorom. Všetky knihy boli umiestnené na sebe v dvoch skriniach v dvoch radoch. Knihy zo spodného radu boli len ťažko dostupné. Nepožičiavané knihy boli poukladané na zemi. Počet zväzkov sa neustále zvyšoval.
Aj napriek vyraďovaniu starých kníh sa ich počet čoskoro vyšplhal na 1250ks. Záujem bol hlavne o mládežnícku literatúru, naopak najmenej populárne boli technické, hospodárske, spoločenské, politické a vedecké knihy. Nákupom nových kníh sa knižnica omladzovala a stávala sa príťažlivejšou. Knihy do obce poskytovala Okresná ľudová knižnica. Neskôr dostávali peniaze a výber kníh bol na knihovníčke. Príval kníh v rokoch 1969-1967 ustal pre nedostatok miesta. Po obdržaní nových skríň sa počet navýšil.
Knihy boli požičiavané raz týždenne, ale nikto nebol odmietnutý ani v iný deň. Každý rok bolo v knižnici prihlásených asi 100 členov a požičaných bolo 1000 zväzkov. Po nástupe televízie počet poklesol o 50%. nové knihy sa prestali objednávať. Zväzky boli usporiadané podľa tematiky naklasická literatúra, spoločensko-politická literatúra, technická, divadelná, básnická, ostatná literatúra (životopisy, cestopisy, obrázkové knihy...) a krásna literatúra pre dospelých a mládež (tvorila 35-40% celkového počtu kníh). Na regálové uloženie a vlastnú miestnosť si knižnica musela počkať až do roku 1972, kedy bola postavená požiarna zbrojnica s priestorom aj pre knižnicu.
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.