Obec Horňany
Dôležité upozornenia
 
 
Školstvo
História a súčasnosť
V obci sa nachádzala Materská aj Základná škola (Národné škola). Národná škola vzniká ešte za Rakúsko-Uhorska. Z tohto obdobia sa nezachovali žiadne dokumenty. Budova školy sa nachádzala v budove bývalej pastierne a neskôr v kultúrnom dome. V rokoch 1928-1929 bola postavená budova určená pre Základnú školu. Súčasťou budovy bola aj knižnica. V roku 1977 bola základná škola zrušená pre nedostatok žiakov.
Materská škola vznikla v roku 1950 a sídlila v priestoroch kultúrneho domu. Po zrušení základnej školy sa materská škôlka presťahovala do voľnej budovy. Súčasťou školy bola aj jedáleň. Pre malý počet detí materská škola zanikla v roku 1991.
V obci sa nenachádza ani materská, ani základná škola. Základnú školu aj materskú školu navštevujú žiaci rôzne. Majú možnosť výberu, pretože v približne rovnakej vzdialenosti sa nachádzajú základné školy v obciach Motešice, Bobot a Svinná. Žiaci tam dochádzajú bežnou autobusovou linkou SAD. Obec neplánuje v budúcnosti s rozvojom v oblasti školstva z dôvodu malého počtu detí predškolského a školského veku.
 
Základná škola s materskou školou Bobot
Adresa:
Bobot 63
 
913 25 Bobot
 
 
Základná škola
 
telefón:
+421 (32) 65 94 842
e-mail:
zs [zavináč] bobot [bodka] sk
 
 
Materská škola
 
telefón:
+421 (32) 659 48 18
e-mail:
ms [zavináč] bobot [bodka] sk
 
Základná škola s materskou školou Svinná
Adresa:
Svinná 131
 
913 24 Svinná
 
 
Základná škola
 
telefón:
+421 (32) 64 87 212
e-mail:
zssvinna [zavináč] inmail [bodka] sk
 
 
Materská škola
 
e-mail:
materska.skola [zavináč] svinna [bodka] sk
skype:
materska.skola.svinna
 
Materská škola Dežerice
Adresa:
Dežerice 101
 
957 03 Bánovce nad Bebravou 3
 
 
telefón:
+421 (38) 768 21 80
e-mail:
msdezerice [zavináč] centrum [bodka] sk
Copyright © 2009 - 2014 by Ing. Juraj Mátel piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.