Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady