Preskočiť na obsah

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021 -2027