Preskočiť na obsah

VZN č.2-2020 o územnom rozvoji ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu