Preskočiť na obsah

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Horňany – verejná vyhláška.