Preskočiť na obsah

Cirkev

Vdp. Ján Hrabovský

správca farnosti Bobot


Sväté omše – Poriadok bohoslužieb:

BobotHorňany
Pondelok:17.00 hod
Utorok:17.00 hod
Streda:17.00 hod + adorácia. Prvopiatkový týždeň Litánie k Božskému Srdcu.
Štvrtok:7.30 hod
Piatok:17.00 hod + adorácia. Prvý piatok Litánie k Božskému Srdcu + modlitba.
Sobota:7.30 hod – prvá sobota v mesiaci – fatimská sobota.
Nedeľa:7.00 hod a 10.00 hod – každú druhú nedeľu detská svätá omša8.30 hod každú druhú nedeľu detská svätá omša

Spovedanie: Pred každou svätou omšou pol hodinu.

Máj: Litánie k Panne Márii

Jún: Litánie k Božskému srdcu

Október: Modlitba svätého ruženca

Pôstne obdobie: Krížové cesty

Veľkonočné obdobie: Novéna k Duchu Svätému

Nahlasovanie sobášov: Nahlásiť 3 mesiace dopredu, potrebné absolvovať sobášnu náuku.

Nahlasovanie krstov: Rodičia nahlásia na farskom úrade osobné údaje a dohodnú termín krstu.

Pohreb: Treba priniesť so sebou List o prehliadke mŕtveho, ostatné na dohode s farárom.