Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Horňany Horňany 21 913 24 Svinná

IČO: 00311570
DIČ: 2021091490

032/648 72 01
starosta@hornany.sk

Otváracie hodiny

Pon  7:00 – 12:00 12:30 – 15:15
Ut  7:00 – 12:00 12:30 – 15:15
Str  7:00 – 12:00 12:30 – 16:30
Štv  Nestránkový deň
Pia  7:00 – 12:00 12:30 – 13:00

Prima Banka
Č.ú. SK57 5600 0000 0006 1556 3002

Email pre žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000: info@hornany.sk

Email pre podania: podatelna@hornany.sk

Elektronické podania môžete podávať cez www.slovensko.sk

Kontakt na správcu obsahu webu: webmaster@hornany.sk

Kompetencie a poskytované služby

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva, starostu a

  • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva,
  • je podateľnou a výpravňou písomností obce,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.