Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Miroslav Paška

Zástupca starostu obce

Marián Palierik

Poslanec OZ

Martin Žatkuliak

Poslanec OZ

Marián Filin

Poslanec OZ

Monika Galambošová

Poslankyňa OZ